ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download လုပ္နုိင္

အီးဘြတ္ (ebooks) မ်ားကို အခမဲ႕ အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ၿပီးဖတ္ရွဳ႕လို႕ရႏိုင္ပါၿပီ။ အခုလက္ရွိ ၿမန္မာစာအုပ္မ်ား ႏွင္႕ english စာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးတင္ထားၿပီး ဆက္လက္တင္ေနဆဲၿဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးအသံုးၿပဳလြယ္ကူေအာင္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ရုိးရွင္းေသသပ္စြာၿပဳလုပ္ထားၿပီး စာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာတြင္သာ သိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင္႕ ေဒါင္းလုပ္လုပ္သည္႕အခါ အခက္အခဲမ်ား ၿဖစ္ေပၚၿခင္းလုံး၀ မၿဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ Books Hive သည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ကာ သီးသန္႕ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သုတ ရသ ပညာေပး စာေမးပြဲစသည္တို႕ႏွင္႕ သက္ဆိုင္သည္႕ စာအုပ္မ်ား တင္ထားရွိႏွင္႕ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ၀ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕လိပ္စာကေတာ႕ www.books-hive.com
မွာ သြားေရာက္ဖတ္မွတ္ေလ့လာနုိင္ၾကပါတယ္.... အားလပ္ခ်ိဳန္ေလးေတြမွာ တစုံတရာဗဟုသုတ
တုိးပြါးၾကေစဘုိ႔ တြက္ ထပ္ဆင့္ညြန္ျပေပးလုိက္တာပါ။


0 comments to "ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download လုပ္နုိင္"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Feb 7, 2009

ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download လုပ္နုိင္

Posted by မာန္ေလး at Saturday, February 07, 2009
အီးဘြတ္ (ebooks) မ်ားကို အခမဲ႕ အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ၿပီးဖတ္ရွဳ႕လို႕ရႏိုင္ပါၿပီ။ အခုလက္ရွိ ၿမန္မာစာအုပ္မ်ား ႏွင္႕ english စာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးတင္ထားၿပီး ဆက္လက္တင္ေနဆဲၿဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးအသံုးၿပဳလြယ္ကူေအာင္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ရုိးရွင္းေသသပ္စြာၿပဳလုပ္ထားၿပီး စာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာတြင္သာ သိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင္႕ ေဒါင္းလုပ္လုပ္သည္႕အခါ အခက္အခဲမ်ား ၿဖစ္ေပၚၿခင္းလုံး၀ မၿဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ Books Hive သည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ကာ သီးသန္႕ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သုတ ရသ ပညာေပး စာေမးပြဲစသည္တို႕ႏွင္႕ သက္ဆိုင္သည္႕ စာအုပ္မ်ား တင္ထားရွိႏွင္႕ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ၀ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕လိပ္စာကေတာ႕ www.books-hive.com
မွာ သြားေရာက္ဖတ္မွတ္ေလ့လာနုိင္ၾကပါတယ္.... အားလပ္ခ်ိဳန္ေလးေတြမွာ တစုံတရာဗဟုသုတ
တုိးပြါးၾကေစဘုိ႔ တြက္ ထပ္ဆင့္ညြန္ျပေပးလုိက္တာပါ။

0 comments on "ျမန္မာစာအုပ္မ်ား Download လုပ္နုိင္"

Post a Comment

archive

Followers

..k

About This Blog

တခုခုေတာ့ေျပာထားခဲ့ပါ

Blog Archive

Web hosting for webmasters